โครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (รับตรง) ปี 2558

 

AKUDirect58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

FindUsOnFB

Faculty of Architecture Kasetsart University 50 Ngamwongwan Road, Jatujak, Bangkok 10900
Tel.(662) 942-8960 Fax.(662) 940-5413
Copyright © 2013-2014 Faculty of Architecture. All Rights Reserved. www.arch.ku.ac.th