แผนการดำเนินงาน

กำหนดการ เวลาดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ
การรับสมัคร 28 กันยายน – 4 พฤศจิกายน 59 ทางอินเตอร์เน็ตที่  http://www.direct.arch.ku.ac.th
ตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินหลังจากการชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ http://www.direct.arch.ku.ac.th
การประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

วันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน  2559 http://www.direct.arch.ku.ac.th
การสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์เรียนรวม  2 และ 4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Update อุปกรณ์การสอบ ข้อสอบปรนัย ใช้ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาข้อสอบอัตนัย อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จำเป็น ที่เหมาะกับกระดาษ 80 แกรม และนำกระดานรองเขียนขนาด A3 หรือ A2 เข้าห้องสอบ (ห้ามวาด ขีดเขียนใดใด ที่จะเป็นการทุจริตในการสอบ บนกระดานรองเขียนหากฝ่าฝืนผู้สอบจะหมดสิทธิ์สอบ) จะประกาศเป็นทางการอีกครั้งในรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
การประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันอังคารที่  27  ธันวาคม  2559 http://www.direct.arch.ku.ac.th
การสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่  11  มกราคม  2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประกาศผลสอบภาษณ์

 

วันจันทร์ที่  16  มกราคม  2560 http://www.direct.arch.ku.ac.th
การรายงานตัวและชำระเงิน

เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ารับการศึกษา

วันที่  19 – 20  มกราคม  2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียกสอบสัมภาษณ์ (รายชื่อสำรอง) วันที่  23 – 24  มกราคม  2560 เมลแจ้ง และโทรติดต่อนักเรียน
ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบรายชื่อสำรอง) วันที่  30 – 31  มกราคม  2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่  3  กุมภาพันธ์  2560
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงผ่าน Clearing-house วันที่  25 – 28  เมษายน  2560
 

คำเตือน

  • ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบมิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
  • หากผู้ใดทำการทุจริต หรือ ร่วมกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกกรณี